GÜNEŞ ISI PENCERESİ (GIP) – 28 Ocak 2016

 I – NEDİR?

GEfazilGüneş Isı Penceresi, evlerin ısıtılmasına yardımcı olmak için Güneş enerjisinden yararlanmak üzere tasarlanmış bir sistemdir. Amaç, her türlü maddi kaynaklı ısıtma sistemlerinin tüketimini azaltarak,  doğada varolan enerjiden yararlanmaktır. Benzer birçok başka projelerle mukayese edildiğinde bu sistem, son derece sade ve dolayısı ile ekonomik bir tasarım olduğundan, dar bütçelerle karşılanabilecek bir yatırımdır. Kısaca GIP diye ifade edilen Güneş Isı Penceresi uygalaması ile, Ülkemizin yerkürede güneş ışınlarından bolca nasibini alabildiği bir konumda olması  avantajını kullanılmıştır. Özellikle Orta ve Güney Anadolu bölgelerinde, kışın bile güneşli günlerin çok olmasını sayesinde, bu ve benzer projelerinin olabildiğince çok kullanılması herkes için  çok ekonomik olmaktadır. Evlerine GIP gibi bir sistemi kurmak isteyenlerin ilk dikkat edecekleri husus, güneşin kış aylarındaki konumuna dikkat ederek, evin güneş alan duvarını seçmek olacaktır. Şekil 1’de görüldüğü gibi kış aylarında güneş, yaza göre daha kısa süre yüzünü gösterdiği gibi, yaza göre fazla yükselmemektedir. Bu nedenle GIP, kışın güneşin doğup battığı evin güney tarafına monte edilmelidir. Şekil:1 gun yolu Mekan ısıtma amacıyla geliştirilen GIP, yüksek teknoloji gerektirmeyen ucuz kaynaklarla yapılabilmektedir. Esas olarak, bir cam çerçeve içerisindeki siyah renkli bir levhadan ibarettir. Duvara monte edilen alt yüzeyinde yalıtım yapılmaktadır. Şekil 2’de görülebileceği gibi katmanlar: 1) Cam 2) Siyah Levha 3) Yalıtım 4) Gövde’dir.

Şekil: 2

katmanlar

Temelde Güneş ısısını üzerinde toplayabilecek siyah bir yüzeyden ibaret bir çerçeve olan cihaz, güneşin gün boyunca en uzun süre kaldığı duvara monte edilir. Burada dikkat edilecek husus, cihaz içinde ısınan havanın yükselmesinden yararlanacak şekilde dikey bir tasarım yapmaktır. Evin alt katlarından çekilerek cihazın alt kısmına giren nispeten serin hava, cihaz içinde ısınarak yükselip en yukarıdan ev içine verilmektedir. Bu devridaim sürecinde, güneşin konumuna göre az veya çok,  mutlaka ev sıcaklığına eklemeler olacaktır. Güneş ısısı varolduğu sürece devam edecek bu sirkülasyon neticesinde evin ısıtılmasına katkı yaratılmış olacaktır. GIP ile evin bağlantısını sağlayacak giriş çıkış kanallarının ev tarafına konacak menfezlerin gerektiğinde tamamen kapatılabilecek düzeneği olmalıdır. Zira özellikle yaz aylarında eve sıcak hava girmesi istenmeyecektir. Resim:1’de bazı menfez örnekleri verilmiştir. Resim:1 menfezler Mekan ısıtmada kullanılmak üzere geliştirilen bu system, ısınma ihtiyacının tamamını karşılamak iddiasında değildir. Sadece varolan güneş enerjisinden olabildiğince çok yararlanmak amaçlanmaktadır. Bir başka deyişle, ne kadar güneş ısısını kullanabilirisek o kadar fosil yakıt veya başka bir kaynak kullanmaktan tasarruf etmiş olacağız. Böylece çevre kirliliğene yol açan atık gaz salınımında tasarruf sağlıyarak, çevreci bir yaklaşım örneği yaratmış olacağız. Neticede GIP’ın, hiç bir işletme maliyeti olmadığından sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak sonsuz kullanım süresine sahiptir. İstendiğinde bu devridaimi hızlandırmak için, ya panel girişine ya da çıkışına, küçük bir fan yerleştirmek zaman açısından verimliliği artıracaktır. Şayet ev sıcaklığının belli bir noktaya kadar yükselmesi istenirse, fan elektrik devresine bir termostat eklenebilir.

Resim: 2

Ornek2

Güneş Isı Penceresinin büyüklüğü tamamen kişisel bütçe imkanına bağlıdır. Kuşkusuz GIP ne kadar büyük olursa o kadar daha fazla güneş ısısından yararlanma olanağı vardır. Burada bir kısıtlama yoktur, ancak örnek olarak 3 katlı bir evin ısınmasına dişe dokunur bir katkı sağlayacak yüzeyin 10 m2’den küçük olmaması gerekir denebilir. Resim: 3 Ornek3 Türkiye’de satışa sunulan bazı ithal ürünlerin çok küçük oldukları gözlenmiştir. Ayrıca bu ithal ürünlerdeki sistemler ısınma yüzeyine giren havayı dışarıdan almaktadır. Bu durumu eve hep taze hava giriyor diye övünmelerine karşın, sisteme hep soğuk hava emilmesi çok ısı yükü getireceğinden, yeterince ısınma sağlanamayacağını düşünmekteyiz. Burada önerilen GIP uygulamasında taze hava almak istendiğinde, GIP’ın alt kısmına yapılacak bir sürgüden yararlanılabilir. Daha kolayı ise, evin hava emilen katındaki pencerelerden istenildiği kadar temiz hava almaktır. Yaz aylarında sıcak hava istenmediğinde, eve sıcak hava üfleyen  menfez kapatılarak, GIP’ın en üstüne yapılacak bir sürgüden sıcak havanın atmosfere atılması sağlanabilir. Resim:2 ve Resim:3’de Güneş Isı Penceresi benzeri bazı uygulama örnekleri görülmektedir.

II – UYGULAMA

Güneş Isı Penceresi uygulaması İzmir Menemen ilçesi Villakent Mahallesi’ndeki 3 katlı eve yapılmıştır. Evin bahçe katından emilen hava GIP içinde ısındıktan sonra en üstten eve verilmektektir. Böylece oluşan doğal sirkülasyonla, bulutsuz havalarda GIP çalıştığı sürece, ev sıcaklığı sürekli olarak artmaktadır. Amaç kış aylarında güneş enerjisinden yararlanarak evin ısıtılmasına katkı sağlamak olduğundan, öncelikle evin güneş alma durumu incelenmiştir. Kış aylarında evin güneş alan güney duvarına komşu evin gölgesi düşmektedir. Resim 4’de görülebildiği gibi Güneş ışınları ancak Saat:10 civarında evin üst kat civarına  gelebilmektedir. Resim: 4 GE1009 Diğer taraftan Kış aylarından günler kısa olduğundan, birkaç saat sonra güneşin ısıtma gücü azalacağı için, güneşin duvarın tamamını kaplamasını beklememek gerekmektedir. Bu nedenle güneş ışınlarından biran önce yararlanmak için, GIP’i dikey monte etmemek uygun olmuştur. Aksi taktirde, yani dikey montaj yapılırsa, GIP içine evden emilen nispeten sıcak hava, GIP alt kısımlarında soğuyacaktır. Böylece GIP içinde kazanılan ısı kaybedilmiş olacaktır.Resim:5’de verilen 5 Aralık 2015 tarihinde Saat: 9:52’de çekilen fotoğrafta bu durum açıkça gözükmektedir.

Resim: 5

GE1054

Güneş Isı Penceresi imalatını, yerel bir alümnyum doğrama ustası yapmıştır. Evin kışın güneş alan duvarına monte edilen GIP’ın, imalat ve montaj kolaylıkları dikkate alınarak öncelikle dikdörtgen şeklinde olmasına karar verilmiştir. İkinci husus olarak GIP boyutlarını belirlenirken duvarda kullanılabilecek maksimum büyüklük araştırılmıştır. Evin kış aylarında güneş alan kısımlarındaki mimarı detayların sınırladığı alanda, 1.5 metre eninde 5.5 metre ve 3.5 metre uzunluklarında 2 adet GIP yapılması kararlaştırılmıştır. Alüminyum olan GIP gövdelerinin imalatı için, ustanın doğrama imalathanesindeki bazı detaylar incelenerek Resim:6’da görülen imalat detayı seçilmiştir. Resim: 6 GIP imalat111GIP gövde imalat detay resminden görülebileceği gibi, GIP evin duvarına yalıtım malzemeli taban ile monte edilmiştir. GIP çerçevesi hava boşluklu alüminyumdur ve imalattan sonra dış yüzeyi beyaz plastik olan özel yalıtımlı levhalarla sarılmıştır. Güneşin GIP içine girmesine yol veren camlar  5 mm kalınlıkta seçilmiştir. Herhangi bir nedenle kırılma olduğunda kolay değiştirilmeleri için, camlar birkaç parça halinde ve sökülüp takılabilecek detaylarda imal edilmiştir. Resim:7’deki fotoğrafta GIP gövde imalatları bitirildikten sonraki hal gözükmektedir. GIP içine monte edilecek siyah yüzey ve camlar GIP montajı sırasında yerinde takılmıştır.

Resim: 7

GIP imalat333

Yatay olarak üst üste duvara monte edilecek GIP’ler içine, evin alt katından emilecek ve ısındıktan sonra eve verilecek havanın geçeceği plastik kanallar GIP montajından sonra yerinde yapılacaktır. Resim8’de imalat detayı görünen kanallar, evin duvarına açılan deliklerle GIP arasındaki hava transferini sağlayacaktır. Plastik kanallar yerine monte edildikten sonra yalıtım levhalarıyla kaplanmıştır.

Resim: 8 GIP imalat222

Güneş Isı Pencerelerinin buradaki uygulamasında, komşu binanın gölgesinden dolayı ve kış aylarındaki güneşin doğduktan sonra gökyüzündeki yükselmesine bağlı olarak pencerelerin dikey değil de yatay olarak monte edilmesi zorunlu olmuştur. 5.5 ve 3.5 metre boyundaki pencereler, evin uygulama yapılacak tarafına kurulan bir iskele yardımı ile yatay olarak duvara monte edilmiştir(Resim:9).

Resim: 9

GIPmontaj111

GIP’ların arasındaki akımı sağlayacak geçişler, pencereler duvara dübellendikten sonra, alüminyum gövdeleri kesilerek yerinde açılmıştır. Daha sonra s kesitli detayı olan siyah levhaları taşıyacak ayaklar uygun aralıklarla GIP tabanına raptedilmiştir. Siyah levhalar, dalgalar enine gelecek şekilde ayaklara takıldıktan sonra camlar GIP üzerine sabitlenmiştir(Resim:10). Resim: 10 GIPmontaj222 Son olarak da GIP içine hava iletişimini sağlayan plastik kanalların monte edilebilmesi için, GIP alt ve üst tarafından ev içine giriş çıkış sağlayacak delikler açılarak içlerine esnek alüminyum borular yerleştrilmiştir(Resim:11).

Resim: 11

GIPmontaj333

Birkaç cümle ile özetlenen GIP montajı 2 işgünü sürmüştür. GIP’lerin taşınıp monte edilmesi ve bütün diğer işler insan gücü ile yapılmıştır. İlk gün ağırlıklı olarak iskele kurulması ile uğraşılmıştır. Son işlem yapıldığı andan itibaren GIP içinde ısınmakta olan havanın eve taşınmaya başlandığı gözlenmiştir. Güneş Isı Penceresi(GIP) üzerine güneş ışığı geldiği andan itibaren, camların arkasında yeralan siyah levhalar üzerinde ısı birikmeye başlar. Bir süre sonra GIP içindeki hava ısınır ve neticesinde doğal olarak ısınan hava yükselmeye başlar. Isınan hava GIP içinde yükselirken, GIP alt kısmından evin alt katındaki nispeten daha düşük sıcaklıktaki hava, GIP içine girmeye başlar. Böylece GIP içinde ısınan hava üstten eve girerken, alttan hava emilmesi sonucunda evin içinde doğal bir sirkülasyon oluşmaktadır. Geçen zaman içinde evin içindeki hava her dolanımda bir miktar ısınmaktadır. Böylece GIP sayesinde güneş enerjisinden yararlanılarak evin içine ısı aktarımı yapılmaktadır. Resim: 12 GIPmontaj444GIPmontaj555 Güneş Isı Penceresi, ısınan havanın yükselmesi özelliğine dayanılarak dizayn edildiğinden, normalde evin dış yüzeyine dikey olarak montaj edilmesi uygundur. Ancak buradaki uygulamada, komşu binanın gölgesinden dolayı, kış aylarında güneşin doğduktan sonra gökyüzündeki yükselmesine bağlı olarak güneş ancak saat 10 dolaylarında GIP üzerine gelebilmektedir. Bu nedenle GIP, dikey değil de yatay olarak monte edilmiştir. Bu durumda GIP içinde ısınan havanın yükselme özelliğinden yararlanma durumunu irdelemek gerekmektedir. İlerleyen saatlerde güneş batıya doğru yönelirken, GIP üzerine büyüyen açılarla vuran güneş ışınlarının etkisi azalmaktadır. Yaklaşık olarak saat 16’lar civarında güneşin ısıtma etkisi iyice azalmaktadır. Bu saatten sonra bir ısı transferi beklenmemektedir. Buradaki uygulamada kış ayları boyunca bulutsuz havalarda yaklaşık olarak 5-6 saat güneş ısısından yararlanılmaktadır. Güneş Isı Penceresi montajı tamamlandıktan sonra, sistemin çalışmasını değerlendirmek üzere GIP içinde ısınan havanın yükselerek eve girdiği noktadaki sıcaklık değişiklikleri incelenmiştir. Resim: 12’den görülebileceği gibi, GIP’dan eve geçen havanın sıcaklıkları, ayni zamanda dış sıcaklığı ve saati gösteren bir termometre ile tesbit edilmiştir. GIP montajı Aralık ayında gerçekleştirildiği için senenin en kısa süreli gündüz saatlerinin yaşandığı bu günlerde, evin konumundan dolayı güneş sabahları saat 10 civarında GIP üzerine gelmektedir. GIP içinde ısınan hava üst taraftan evin içine akmaktadır. Güneşin etkisinin iyice azaldığı saat 16 civarına kadar, ısınan havanın eve girdiği çıkış ağzına konulan termometreden her saat okuma yapılarak(Resim:13), o anlardaki dış sıcaklıkla birlikte aşağıdaki Tablo:1’de verilen değerler tesbit edilmiştir:

Resim: 13

111222333444555666

777

Tablo:1 (5 Aralık 2015)

Tablo111

  Tablo:1’den görülebileceği gibi sabah Saat:9:48’de, atmosfer sıcaklığı 9.3 derece iken, GIP içinden eve giren hava sıcaklığı 16.6 derecedir. Bu sırada güneş ışınları GIP üzerine henüz gelmiştir. Bu nedenle bu sıcaklık evin içindeki ortam sıcaklığıdır. Ancak yaklaşık yarım saatte GIP çıkış sıcaklığının 41.3 dereceye ulaştığı görülmektedir(Resim:12). İki saat sonra ise sıcaklık 50 dereceyi geçmektedir. Bu sırada güneşin yükselmesiyle birlikte dış sıcaklık 10 dereceler civarında ve ilerleyen saatlerde de 15’lere kadar ulaşmaktadır. Buna karşın GIP çıkışında sıcaklıklar 40 küsürlerde gezinerek son saatlerde 30’lara inmiştir. Neticede, GIP’ın devrede olduğu 6 saatte Şekil:3’de görülen eğri grafikleri farkı kadar ısı kütlesi eve kazandırılmış gözükmektedir.

Şekil: 3

Sekil333

Güneş Isı Penceresi çalıştığı sürece, ısınan havanın yükselerek evin içinde doğal bir ısı sirkülasyonu yaratması sonucunda, evin ortam sıcaklığına sürekli olarak güneş enerjisinden katkı sağlamaktadır. Böyle bir sistemin 3 katlı bir evin ısıtılmasında tek başına yeterli olmayacağı çok açıktır. Güneş Isı Penceresi evin ısınmasına katkı vermektedir. Bir başka ifade ile, GIP sayesinde ne kadar ısı kazanılırsa, evin ısıtılma maliyeti  o kadar azalacaktır. Güneş Isı Penceresi doğada varolan güneş enerjisinden yararlanılarak geliştirilen bir sistem olduğundan ve ilk yatırım maliyeti dışında bir gideri olmadığından, kazanılacak tasarrufu maksimize etmek gerekir. Bu nedenle sistemin verimili çalışması için aşağıda verilen hususlar dikkate alınmıştır: 1-  Öncelikle Güneş Isı Pencereleri olabildiğince büyük yapılmıştır. Bu amaçla evin kışın güneş ışınlarından en fazla yararlanabileceği duvarında güneş alan bölgeden olabildiğince en geniş şekilde yararlanılmıştır. İmalat ve montaj olanakları dikkate alınarak, 1.5 metre eninden 5.5 metre ve 3.5 metrelik iki dikdörtgen pencere ile toplam 13.5 m2 yüzey yaratılmıştır. 2-  GIP içine yerleştirilen güneş ısısını üzerinde biriktiren siyah yüzey, GIP tabanına çakılan ayaklar üzerine monte edilerek, havanın sıcak siyah levhanın arka tarafından da ısı kazanması sağlanmıştır. 3-  Güneş Isı Penceresi ile ısınan havanın soğumaması için GIP’ın her yüzeyinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Bu amaçla hem GIP doğrama yüzeylerinin duvara monte edilen arka yüzeyinde hem de GIP yan yüzeylerinde yalıtım yapılmıştır. Ayrıca GIP’a hava giriş ve çıkışlarını sağlayan kanallar da yalıtılmıştır.

III- GÜNEŞ ISI PENCERESİ(GIP) SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Güneş Isı Penceresi GIP’ın ilk uygulaması sonucunda, kış aylarında bulutsuz havalarda güneş ışıkları ile kazanılan ısının eve taşınabildiği gözlenmiştir. Ancak buradaki uygulamada evin mimari konumu nedeniyle güneş alma kısıtlamalarından dolayı GIP yatay olarak monte edildiğinden, GIP içinde ısınan havanın yükselerek evin içinde yaratacağı doğal sirkülasyon tek başına yeterli olamayacaktır. Bu nedenle  GIP’a evden hava emen alt kattaki menfez içine yerleştirilecek bir fan ile debi artırılabilir. Evin bahçe katından emilerek GIP içinden geçirilen havanın maksimum olarak ısınması için havanın debisi, makul seçimler yapılması halinde, aslında çok önem kazanmamaktadır. Zira eğer hava fazla emilirse çok ısınmadan GIP’dan eve verilir. Bu durumda sıcaklık çok yükselmese de, emilen havanın debisi yüksek olduğundan sağlanan toplam ısı yeterli olabilir. Şayet hava daha düşük bir debi ile sistemden geçilirse de, bu dafa eve verilien havanın sıcaklığı daha yüksek olduğundan neticede gene yeterince ısı kazanılmış olur. Bu nedenle makul bir fan çapı seçilerek sistem çalıştırılmıştır. Ayni şekilde GIP içinde ısınan havanın yükselerek eve üstten giriş noktasına da bir fan yerleştirilerek sirkülasyon artırılarak eve daha fazla sıcak hava üflenmesi sağlanabilir. Son olarak da GIP öncesi ve sonrasına monte edilecek fanlar birlikte çalıştırılabilir. Bu üç seçenek de ayrı ayrı incelenerek sonuçda GIP sisteminin daha verimli çalışması için yapılması gereken çalışma şekline karar verilecektir. 1-  Güneş Isı Penceresi, ısınan havanın yükselerek evin içinde bir ısı sirkülasyonu yaratması ile çalıştığından bu sirkülasyonun hızlandırılması için GIP’a evden hava emen alt kattaki menfez içine 15 cm çapında bir fan yerleştirilmiştir. Saatte 320 m3 debi ile çalışan bu fan 30 watt enerji harcayan bir elektrik motoru ile çalışmaktadır. Evin konumundan dolayı güneş yılın bu ayında Saat 10 civarında GIP üzerine gelmektedir. Bu nedenle Saat 10’dan itibaren, güneşin ısıtma gücünün kalmadığı Saat 16’ya kadar saat başı Resim:14’deki ölçümler yapılmış ve aşağıdaki Tablo:2 hazırlanmıştır. Bu tablodaki dış sıcaklık ve GIP çıkış sıcaklık değerleri ile Şekil:4’deki grafik elde edilmiştir.

Resim: 14

IMG_1007IMG_1008IMG_1009IMG_1010IMG_1012IMG_1013IMG_1014

 

 

 

Tablo:2(6 Aralık 2015)

Tablo222

Şekil:4

YYY

Güneş Isı Penceresi, GIP içinde ısınan havanın yükselerek evin içinde bir ısı sirkülasyonu yaratması ile çalıştığından, bu sirkülasyonun hızlandırılması için GIP’a evden hava emen alt kattaki menfez içine yerleştirilen fan çalıştırıldığındaki bu durum ile, fan çalıştırılmadığı zamanki Tablo:1’deki değerlerin ve Şekil:1’de görülen ısı eğrisinin fazla farklı olmadığı gözlenmiştir. Bu durumda alt kattaki menfez içine yerleştirilen fanın çalıştırılmasının sistemin verimini artırılmasına önemli bir katkı veremeyeceği sonucuna varılmıştır.

2-  GIP’a evden hava emen alt kattaki menfez içine yerleştirilen fan çalıştırıldığındaki durumdan bir farklılık yaratmak üzere, bu defa da GIP çıkış noktası olarak ısınan havanın eve üflendiği noktaya bir fan monte edilerek, evin içindeki sıcaklık yükselmeleri irdelenmiştir. GIP içinde ısınan havanın eve üflendiği noktaya yerleştirilen fan ile elde edilen sıcaklık artışlarını tesbit etmek üzere, sabah Saat 10’dan itibaren Saat:16’ya kadar her saat Resim:15’deki ölçümler yapılarak aşağıdaki Tablo:3’deki değerler elde edilmiştir.

Resim: 15

45474951535557

Tablo:3( 7 Aralık 2015)

Tablo3

 

 

Bu değerler ile hazırlanan örnek bir grafik, fikir vermesi amacıyla Şekil:5‘de görülmektedir.

Şekil: 5

Sekil5

3-  Son olarak GIP içinde ısınan havanın üstten eve verildiği  noktaya monte edilen fan ile birlikte, GIP’a bahçe katından hava emen alt menfez içindeki fan da çalıştırıldığında, evin içinde Resim:16’da görülen sıcaklık değişimleri tesbit edilmiştir.

Resim: 16

IMG_1024IMG_1026IMG_1028IMG_1029IMG_1030IMG_1033IMG_1034

Tablo: 4( 8 Aralık 2015)

Tablo4

Şekil : 6

PPP

Bu sıcaklıklarla hazırlanan Tablo:4’deki değerler Şekil:6’de grafik olarak verilmiştir.

 

 

 

 

Güneş Isı Penceresi çalışma seçenekleri incelendiğinde, GIP içinde ısınan havanın eve üflendiği noktaya yerleştirilen fan ile elde edilen ısı transferinin, fan olmadan doğal sirkülasyonla çalıştırıldığı ilk seçeneğe göre çok daha verimli olduğu görülmüştür. Bu nedenle, evin güneş alma konumundan dolayı yatay olarak monte edilen GIP’in verimli olması için, mutlaka hava sirkülasyonunu artıracak bir fanın çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca GIP’in hem behçe katından hava emişinde, hem de ısınan havanın eve üflenişinde fan çalıştırılarak incelenen yukarıdaki 3. Seçenekteki sonuçları irdelemek gerekmektedir. Genel olarak belli bir zaman aralığında bir ortamın ısı yükü kütle, ısınma ısısı sabiti ve sıcaklık farkının çarpılması ile bulunur. Sade bir şekilde göstermek gerekirse, fark yaratan dQ ısı yükü, M kütle, c ısı sabiti, T2 son sıcaklık(İç Sıcaklık), T1 ilk sıcaklık(Dış Sıcaklık) olmak üzere: dQ= M x c x (T2-T1) şeklinde gösterebiliriz. Formüldeki değişkenleri yukarıdaki 2. ve 3. Seçenekler için aşağıdaki şekilde yazarsak, seçeneklerin sayısal büyüklüklerini(dQ2 ve dQ3) karşılaştırabiliriz: dQ2 / dQ3 = M x c x (T2-T1)2 / M x c x (T2-T1)3 = (T2-T1)2 / (T2-T1)3 = 19.1 / 17.3 = 1.104 Rakamsal sonucu dillendirmek gerekirse, beklenenin aksine, bir fanın çalıştığı Seçenek2, her iki fanın da çalıştığı seçenek3’e göre yakalaşık %10 daha verimlidir. Bu durumda GIP sisteminin daha verimli olması için tek fanın çalıştığı Seçenek2 tercih edilmedir. Zira her iki fanın çalıştığı Seçenek3’de debinin yükselmesi neticesinde GIP içinden geçen hava, fazla ısınamadan GIP’ı terketmek zorunda kalmaktadır. Yukarıdaki irdeleme sonuçları için son bir husus akıllara gelmektedir. GIP’ın ilk uygulaması olan bu çalışma Aralık ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Kış mevsiminin ilerleyen aylarında güneş ışınları daha uzun süre ve daha dik olarak GIP üzerine düşerken debinin artmasını sağlayan Seçenek3’ün tekrar irdelenmesi yararlı olabilir.

IMG_0971

Güneş Isı Penceresi ilk uygulaması ile ilgili olarak çektiğim tüm fotoğrafları veriyorum.

Not: Aşağıdaki büyük resmin herhangi bir yerine tıklayıp, açılan penceredeki ok işaretleri yönünde izleyebilirsiniz.

Yorum Yapın

Mesajınız

 harf daha yazabilirsiniz.