Antalya Kaleiçi (17 Mayıs 2017)

Bergama kralı II.Attalos M.Ö.2. yüzyılda donanmasını barındırmak için Side’nin yerine düşündüğü yeni kenti Attaleia’yı, bugünkü adıyla Antalya’yı kurdu. O çağlarda Pamphilya’nın en önemli kültür ve ticaret merkezi olan kent, M.S. 135 yılında imparator Hadrianus tarafından sularla çevrilimiş, Bizans imparatorlarından Leon ve Konstantin Porphyrogenitos da düşman saldırılarından korunmak amacıyla bu surları sağlamlaştırmıştı. Antalya, 1207’de Giyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilince Selçukluların egemenliğine girdi. Birisi denizden diğeri de karadan olmak üzere, at nalı biçiminde iki surla korunan kentin dış surlarında, 50 adım aralıklarla kuleler bulunmaktadır. Kent merkezinde, limanın hemen üstünde bugün Kaleiçi denilen yerde bulunan yığma taştan yapılmış, ahşap bağlantılı eski cumbalı evlerse, mimari ve estetik açıdan dönemin izlerini en iyi yansıtan örnekler arasındadır.

Okumaya devam et